Fafo-notater

Rapportsøk

Hvor travelt er det på jobben?
Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden

Dag Olberg

Fafo-notat 2012:14

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Dette notatet diskuterer tidspress i arbeidslivet, i hovedsak basert på levekårsdata fra 2009. Blant temaene er spørsmål om tempo og hvor ofte det er for mye å gjøre. Ledere og personer i akademiske yrker rapporterer i størst grad om at de ofte har for mye å gjøre, men også blant arbeidstakere som ikke er ledere og i flere yrkesgrupper med kortere utdanningsbakgrunn er det mange som rapporterer om denne typen tidspress.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10160