Fafo-notater

Rapportsøk

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012

Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos

Fafo-notat 2012:16

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Kristin Alsos

Arbeidsmiljøkriminalitet kan ha alvorlige følger, ikke minst for den enkelte arbeidstaker. Dersom bruddene på regelverket ikke får konsekvenser, kan det framstå som et lønnsomt alternativ for useriøse bedrifter og skape en vanskelig konkurransesituasjon for bedrifter som følger regelverket. Dette er utgangspunktet for Arbeidsdepartementets arbeid med hvordan arbeidsmiljøkriminalitet skal håndheves. Dette notatet er en oppsummering av departementets konferanse om temaet i september 2012.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10162