Fafo-notater

Rapportsøk

Funksjonæravtalene i industrien
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

Dag Olberg

Fafo-notat 2000:13

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Dette notatet omhandler avtaleforhold og fagorganisering blant industrifunksjonærene. Det tar som utgangspunkt at tariffavtalene til industrifunksjonærene er annerledes enn operatøravtalene  og diskuterer noen av de viktigste forskjellene. Tilnærmingen er å se tariffavtalene som en form for institusjonelle reguleringer. I diskusjonen om hva som kjennetegner avtalene inngår også mer generelle kommentarer om funksjonærstillinger, funksjonærforbund og kollektiv organisering.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 646