Fafo-notater

Rapportsøk

Høgskolen i Telemark som regional utviklingsaktør

Odd Bjørn Ure

Fafo-notat 2005:02

Nettutgave

Høgskolen i Telemark tar mål av seg å være en viktig regional utviklingsaktør i samarbeid med fylkeskommunen og representanter for arbeids- og næringsliv. Ved å delta i et forskningsprogram for Næringsrettet Høgskolesatsing, ønsker høyskolen å styrke sin rolle i dette samarbeidet. Dette stiller krav til den interne organiseringen ved høyskolen og fordrer et styrket samarbeid mellom alle skolens miljøer som utfører eksterne oppdrag.
I denne evalueringen viser vi hvordan høyskolens bidrag til regional utvikling også avhenger av kvaliteten på de nettverkene som fylkets nøkkelaktører inngår i:
* På hvilket nivå er fylkeskommunen, arbeids- og næringsliv representert?
* Er diskusjonene av overordnet strategisk karakter eller peker de fram mot operasjonaliserbare løsninger?
* Er samarbeidsarenaene overlappende?
Telemark er preget av tette nettverk mellom regionale utviklingsaktører.
I evalueringsrapporten drøftes hvordan slike nettverk kan fornyes, i hvilken grad høyskolen har klart å mobilisere bredden i fylkets næringsliv og hvordan den kan bidra i arbeidet med framtidige kompetanseutfordringer.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 760