Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjonsendringer i industrien
Tekniske funksjonærer og arbeidsledere i ti norske industrivirksomheter

Dag Olberg

Fafo-notat 1998:07

Nettutgave

Denne studien er en sammenfattende diskusjon av organisasjonsendring i ti norske industribedrifter. Den overordnede problemstillingen er hvorvidt og i så fall, hvordan nye former for bedrifts- og arbeidsorganisering påvirker yrkesrollene til tekniske funksjonærer og arbeidsledere. Blant spørsmålene som diskuteres er hvilke typer endringsprosesser som har funnet sted, hvordan nåværende arbeidsorganisering eventuelt skiller seg fra tidligere organisasjonsformer, hva som kjennetegner partsforholdet på bedriftene, samt hvilke perspektiver ulike aktører har på endringsprosessene.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 602