Skip to main content
  • Fafo-notat 2016:06
  • Erika Braanen Sterri

Kapasitet i integreringsapparatet

  • Fafo-notat 2016:06
 

Hvilken kapasitet har kommunene i integreringsapparatet, hvor ligger de potensielle utfordringene og hva planlegges av utvidelser? I dette notatet kartlegges og analyseres kommunenes vurderinger av egen beredskap til å håndtere økte asylankomster. Det er skrevet på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet.

  • Publisert: 6. mai 2016
  • Ordrenr. 10230
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo-forskere