Fafo-notater

Rapportsøk

Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

Guri Tyldum

Fafo-notat 2016:09

Nettutgave

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Dette notatet handler om ungdommer som ikke er bosatt i Norge, og som er mulige ofre for menneskehandel. De kan oppholde seg i Norge som EØS-borgere, papirløse eller asylsøkere uten endelig vedtak. Noen er det mistanke om at har blitt eller vil bli utnyttet i prostitusjon, andre utnyttes til kriminalitet eller andre former for tvangsarbeid. Notatet peker på noen av årsakene til at oppfølgingen av mindreårige som ikke er bosatt i Norge ofte svikter, selv om det foreligger mistanke om utnytting og menneskehandel.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10233