Fafo-notater

Rapportsøk

Kostnader i innskuddspensjonene i Norge
Nivå, utvikling og en nordisk sammenligning

Geir Veland og Jon M. Hippe

Fafo-notat 2014:08

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Notatet tar for seg to temaer: Organisering av tjenestepensjoner i privat sektor gjennom brede ordninger på tvers av enkeltvirksomheter og hvordan kostnader i innskuddsbaserte tjenestepensjoner har utviklet seg. Notatet drøfter kort spørsmålet om grunnlaget for brede tjenestepensjoner, mens hovedvekten legges på kostnadene i innskuddspensjonene. Notatet presenterer og analyserer kostnadsutviklingen i innskuddspensjonene før og etter OTP i 2006.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10195