Skip to main content
  • Geir Veland og Jon M. Hippe

Kostnader i innskuddspensjonene i Norge

Nivå, utvikling og en nordisk sammenligning

  • Fafo-notat 2014:08
  • Fafo-notat 2014:08

Notatet tar for seg to temaer: Organisering av tjenestepensjoner i privat sektor gjennom brede ordninger på tvers av enkeltvirksomheter og hvordan kostnader i innskuddsbaserte tjenestepensjoner har utviklet seg. Notatet drøfter kort spørsmålet om grunnlaget for brede tjenestepensjoner, mens hovedvekten legges på kostnadene i innskuddspensjonene. Notatet presenterer og analyserer kostnadsutviklingen i innskuddspensjonene før og etter OTP i 2006.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 10195