Fafo-notater

Rapportsøk

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet
En kunnskapsstatus

Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2014:10

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2, Barne og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Anna Hagen Tønder

Dette notatet gir en kunnskapsstatus over forskning og litteratur om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i norsk arbeidsliv. I kjølvannet av politiske målsettinger om økt kvalitet i barnehagene, har også nyere forskningsbidrag i økende grad vært opptatt av å se på barne- og ungdomsarbeideren som en egen gruppe. Kunnskapsstatusen viser likevel at det er gjort lite forskning omkring barne- og ungdomsarbeiderens stilling innenfor ulike arbeidsfelt. Notatet bygger også på analyser av registerdata som viser hvor barne- og ungdomsarbeiderne jobber, hva slags jobb de har og om arbeidstid, samt hvilken utdanning de eventuelt går i gang med etter fagbrevet.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10197