Skip to main content
  • Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet

En kunnskapsstatus

  • Fafo-notat 2014:10
  • Fafo-notat 2014:10

Dette notatet gir en kunnskapsstatus over forskning og litteratur om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i norsk arbeidsliv. I kjølvannet av politiske målsettinger om økt kvalitet i barnehagene, har også nyere forskningsbidrag i økende grad vært opptatt av å se på barne- og ungdomsarbeideren som en egen gruppe. Kunnskapsstatusen viser likevel at det er gjort lite forskning omkring barne- og ungdomsarbeiderens stilling innenfor ulike arbeidsfelt. Notatet bygger også på analyser av registerdata som viser hvor barne- og ungdomsarbeiderne jobber, hva slags jobb de har og om arbeidstid, samt hvilken utdanning de eventuelt går i gang med etter fagbrevet.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 10197