Fafo-notater

Rapportsøk

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

Sissel C. Trygstad

Fafo-notat 2017:03

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Hensikten med dette notatet er å presentere en kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser. Meningen er at kunnskapsstatusen skal benyttes i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal foreta en gjennomgang av arbeidsmiljølovens regler om varsling. I notatet presenteres både norske og internasjonale funn.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10253