Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

  • Fafo-notat 2017:03
  • Fafo-notat 2017:03

Hensikten med dette notatet er å presentere en kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser. Meningen er at kunnskapsstatusen skal benyttes i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal foreta en gjennomgang av arbeidsmiljølovens regler om varsling. I notatet presenteres både norske og internasjonale funn.

  • Publisert: 27. mars 2017
  • Ordrenr. 10253

Fafo-forskere