Skip to main content
  • Torgeir Nyen

Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten

  • Fafo-notat 2004:34
  • Fafo-notat 2004:34

Notatet inneholder en beskrivelse av lærevilkårene for eldre arbeidstakere i staten, basert på data fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Notatet omfatter både utdanning og opplæring og lærevilkår gjennom det daglige arbeidet.

  • Publisert: 23. januar 2004
  • Ordrenr. 758
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere