Fafo-notater

Rapportsøk

Likestilt arbeidsliv
Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder

Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand

Fafo-notat 2018:23

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Likestilt arbeidsliv

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand

«Likestilt arbeidsliv» er et pilotprosjekt på Agder, der det er utviklet en sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med likestilling i egen organisasjon. Fra 2017 til 2018 har 16 virksomheter i fylket deltatt i en pilotsertifisering. Dette notatet er utarbeidet som en del av prosjektet. Vi har gjennomført kvalitative intervjuer i tre av virksomhetene som deltok. Vi har spurt om deres erfaringer med å delta i pilotprosjektet og om hvordan de vurderer nytten av å innføre en likestillings- og mangfoldsstandard. Målet har vært å bidra med kvalitativ kunnskap om hvilke utfordringer virksomhetene opplever å ha når det gjelder likestilling og mangfold.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10288