Skip to main content

Likestilt arbeidsliv


Prosjektet er en oppfølging av arbeidet Fafo gjorde med å utvikle en likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter.

Et pilotprosjekt for å viderutvikle en standard/sertifisering er i gang i Agderfylkene. Fafo skal bidra med å intervjue i tre av forsøksvirksomhetene og dessuten utvikle en intervjuguide som kan brukes i det videre arbeidet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2017
  • Avsluttes:
    oktober 2017

Oppdragsgiver

  • Næringsforeningen i Kristiansandregionen