Fafo-notater

Rapportsøk

Parallelle tariffavtaler

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Fafo-notat 2021:15

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Det kollektive arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Kristine Nergaard

Parallelle tariffavtaler er helt eller hovedsakelig like i innhold, men omfatter flere parter på arbeidstaker- og/eller arbeidsgiversiden. Slike avtaler involverer ofte konkurrerende organisasjoner, og kan gi utfordringer både når det gjelder forhandlinger og mekling. Notatet viser hvordan situasjoner med parallelle eller konkurrerende tariffavtaler håndterers i ulike steg av forhandlingsprosessen. Datagrunnlaget er intervjuer med aktørene i lønnsforhandlingene og en gjennomgang av tariffavtaler i privat sektor.

Notatet er utarbeidet som del av forskningsprogrammet Det kollektive arbeidslivet, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10352