Skip to main content
  • Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Parallelle tariffavtaler

  • Fafo-notat 2021:15
  • Fafo-notat 2021:15

Parallelle tariffavtaler er helt eller hovedsakelig like i innhold, men omfatter flere parter på arbeidstaker- og/eller arbeidsgiversiden. Slike avtaler involverer ofte konkurrerende organisasjoner, og kan gi utfordringer både når det gjelder forhandlinger og mekling. Notatet viser hvordan situasjoner med parallelle eller konkurrerende tariffavtaler håndterers i ulike steg av forhandlingsprosessen. Datagrunnlaget er intervjuer med aktørene i lønnsforhandlingene og en gjennomgang av tariffavtaler i privat sektor.

Notatet er utarbeidet som del av forskningsprogrammet Det kollektive arbeidslivet, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

  • Publisert: 4. oktober 2021
  • Ordrenr. 10352

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet