Skip to main content
  • Jens B. Grøgaard

Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering?

  • Fafo-notat 2000:04
  • Fafo-notat 2000:04

Dette notatet diskuterer om elevenes kompetanseoppnåelse på videregående nivå påvirkes av undervisningens organisatoriske innretning. Vi benytter et begrepsapparat fra sosialøkonomisk velferdsteori som hjelpemiddel til å gjennomføre denne vurderingen. Analysen bygger på datasett som omfatter første og andre reformkontingent i tilknytning til Reform 94 – henholdsvis elever som begynte på grunnkurs høsten 1994 og høsten 1995.
Notatet og undersøkelsen som ligger til grunn for notatet, er finansiert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

  • Publisert: 6. januar 2000
  • Ordrenr. 637