Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

LOs tillitsvalgtpanel om hjemmekontor

Resultater fra juni 2021

  • Fafo-notat 2021:20
  • Fafo-notat 2021:20
Sommeren 2021 fikk tillitsvalgte i LO en rekke spørsmål om bruk av hjemmekontor under pandemien. Svarene viser blant annet at savn av faglig fellesskap og kolleger gjør at hjemmekontorordningen neppe blir en svært omfattende ordning i tida framover, ifølge de tillitsvalgte. De tillitsvalgte frykter også at mer bruk av hjemmekontor i en normalsituasjon, altså etter pandemien, kan føre til at ansatte i større grad vil jobbe når de er syke og at det blir dårligere kommunikasjon og informasjonsflyt på arbeidsplassen.
  • Publisert: 25. oktober 2021
  • Ordrenr. 10358