Fafo-notater

Rapportsøk

Mellom lov og avtale
Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa

Elin Svarstad og Johannes Oldervoll

Fafo-notat 2018:12

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

Dette notatet tar for seg ulike former for minstelønnsreguleringer med formål om å begrense lønnsspredningen i bunnen av lønnsfordelingen. Vi har gjennomført en litteraturstudie for å forsøke å si noe om effekten av de ulike reguleringsformene på lønnsspredning, basert på eksisterende forskning. Videre har vi sett nærmere på hvordan lønnsspredningen har utviklet seg i de nordiske landene siden år 2000. Spesielt har vi tatt for oss håndverkere i Norge, Sverige, Danmark og Finland, en yrkesgruppe som i har vært preget av lavtlønnskonkurranse i alle land.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10277