Skip to main content
  • Torgeir Nyen

NHOs kostnader til fagopplæring

  • Fafo-notat 2002:14
  • Fafo-notat 2002:14
Notatet inneholder en kort gjennomgang av og anslag over de ressursene NHO bruker på fagopplæring. Dette innbefatter ressursinnsats i NHO sentralt, ved regionkontorene, i landsforeningene og i medlemsbedriftene. Det skilles mellom kostnader knyttet til den enkelte lærling, som i hovedsak kun anslås sjablongmessig, og kostnader ved forvaltningen av fagopplæringssystemet, som anslås på grunnlag av nyinnhentet datamateriale. Det benyttes to ulike kostnadsbegreper, hvorav det ene uttrykker verdien av den arbeidsinnsats som utføres av NHO-tilknyttet arbeidskraft, og det andre uttrykker hvor store kostnader NHO finansierer.
  • Publisert: 11. januar 2002
  • Ordrenr. 688
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere