Fafo-notater

Rapportsøk

Nye arbeidstidsordninger
Forsøk med 3+3 turnus og Tillitstid i Bærum kommune

Heidi Nicolaisen og Dag Olberg

Fafo-notat 2005:15

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Fafo har evaluert et forsøk med alternative arbeidstidsordninger i Bærum kommune i 2004 og 2005. "3+3" er en ordning for helse- og omsorgsarbeidere der arbeidstiden organiseres annerledes en ordinær turnus. 3+3 innebærer blant annet at arbeidstiden reduseres med om lag 20 prosent per år. Den andre ordningen, "Tillitstid", innebærer redusert arbeidstid med lønnskompensasjon. Tillitstid er primært rettet mot seniorarbeidstakere. Begge ordninger har som mål å redusere sykefravær, utgifter til vikarbruk samt å øke trivsel på jobb.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 774