Skip to main content
 • Jon Horgen Friberg

Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

 • Fafo-notat 2005:16
 • Fafo-notat 2005:16
Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant ungdom i Oslo, og finne årsaker til de forskjeller som finnes mellom ulike etniske grupper. Utgangspunktet er en uttrykt bekymring for at innvandrerungdom ikke deltar på lik linje med andre norske ungdommer i de organiserte fritidstilbudene som finnes. I tillegg tar vi for oss deltakelse i skolerelaterte sosiale aktiviteter. Fra skolene meldes det også om lav deltakelse i sosiale aktiviteter blant noen minoritetsgrupper

Sentrale spørsmål er:

 • Hvem deltar i organiserte fritidsaktiviteter og hva slags aktiviteter er de med i?
 • Er det noen grupper som deltar mindre i skolerelaterte sosiale aktiviteter?
 • Finnes det forskjeller i motivasjon for å delta i organiserte fritidsaktiviteter mellom ulike ungdomsgrupper?
 • Møter ungdom med minoritetsbakgrunn noen barrierer mot å delta som andre ungdommer ikke møter?
 • Er det et problem dersom noen grupper i mindre grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter?
 • Hva bør eventuelle tiltak rettes mot?

Studien er basert på en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ca 3000 elever i første klasse på videregående skole i Oslo i november/desember 2004. I tillegg er det trukket inn data basert på personlige intervjuer med 620 familier med pakistansk og somalisk opprinnelse og postalintervjuer med 3900 andre familier fra den øvrige befolkningen.
 • Publisert: 16. januar 2005
 • Ordrenr. 775
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere