Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere

Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2022:12

Last ned nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring, Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning blant arbeidsinnvandrere

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Anne Mette Ødegård

Bare 24 prosent av bosatte arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. Det er store forskjeller i organisasjonsgrad mellom bransjer, og arbeidsinnvandrerne følger mønsteret som vi finner for norske arbeidstakere totalt sett. Når arbeidsinnvandrerne ansettes i virksomheter med tariffavtale og mange organiserte, så er det gode sjanser for at de også organiserer seg. Utfordringene for den norske arbeidslivsmodellen er knyttet til at mange arbeidsinnvandrere ikke har faste ansettelser i virksomheter med tariffavtale og tillitsvalgte.

Utgitt: 2022 Id-nr.: 10368