Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998

Kristine Nergaard

Fafo-notat 1999:05

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

I dette notate presenteres de første resultatene fra Arbeidskraftundersøkelsen 2. kvartal 1998 (AKU 1998), der lønnstakerne ble stilt spørsmål om arbeidstakerorganisering og tariffavtaledekning. Disse spørsmålene ble tatt med i AKU på oppdrag fra Fafo. For å få bedre innsikt i organisasjonenes tilstedeværelse på arbeidsplassene, har vi også spurt uorganiserte om det finnes fagforeninger/arbeidstakerorganisasjoner på arbeidsplassen.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 617