Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998

  • Fafo-notat 1999:05
  • Fafo-notat 1999:05
I dette notate presenteres de første resultatene fra Arbeidskraftundersøkelsen 2. kvartal 1998 (AKU 1998), der lønnstakerne ble stilt spørsmål om arbeidstakerorganisering og tariffavtaledekning. Disse spørsmålene ble tatt med i AKU på oppdrag fra Fafo. For å få bedre innsikt i organisasjonenes tilstedeværelse på arbeidsplassene, har vi også spurt uorganiserte om det finnes fagforeninger/arbeidstakerorganisasjoner på arbeidsplassen.
  • Publisert: 4. januar 1999
  • Ordrenr. 617

Fafo-forskere