Skip to main content
  • Fafo-notat 2011:12
  • Åsmund Hermansen

Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land

  • Fafo-notat 2011:12
 
I dette notatet beskrives pleie- og omsorgssektoren i de nordiske landene. Hovedtrekkene i utviklingen innen sektoren i Danmark, Finland og Sverige presenteres og sammenlignes med utviklingen i Norge. Notatet gir en beskrivelse av de ulike personell- og yrkesgruppene innen pleie- og omsorgssektoren i de ulike land. Videre gis en gjennomgang av utdanningskravene for de ulike personellgruppene. Ulike studier av arbeidsforholdene innen sektoren blir presentert, og bruken av New Public Management-inspirerte tiltak innen pleie- og omsorgssektoren i de nordiske landene belyses. Notatet avsluttes med en oppsummering av hovedpunkter og en kort drøfting.
  • Publisert: 8. januar 2011
  • Ordrenr. 10133
  • ISBN
    ISSN 0804-5135