Fafo-notater

Rapportsøk

Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren
En litteraturstudie

Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-notat 2011:11

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Nasjonal og internasjonal forskning viser at ubekvem arbeidstid i helse-, pleie- og omsorgssektoren kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for arbeidstakerne. Basert på eksisterende litteraturstudier har Fafo utarbeidet en kort oversikt over denne forskningen. Vi spør om bestemte arbeidstidsordninger og arbeidstidspunkt er mer helseskadelige enn andre, og hvordan ulike arbeidstidsordninger og arbeidstidspunkt påvirker sosiale forhold. Dette er viktige spørsmål med hensyn til hvordan en kan forbedre arbeidstidsordningene slik at de negative konsekvensene minimeres.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10132