Fafo-notater

Rapportsøk

Reell rett?
Om retten til primært valgt grunnkurs og om tilbud, søkning og inntak til særskilt tilrettelagt opplæring i seks fylker høsten 1994

Eifred Markussen

Fafo-notat 1994:12

Utgitt: 1994 Id-nr.: 843