Skip to main content
  • Fafo-notat 2006:27
  • Micheline van Riemsdijk

Rekruttering av polske sykepleiere til Norge

Erfaringer og virkninger. Fafo Østforum

  • Fafo-notat 2006:27
 

Etter utvidelsen av EU 1. mai 2004 er det blitt lettere for borgere fra de nye medlemslandene å få arbeidstillatelse i andre EØS-land, og det har vært en kraftig økning i migrasjonen vestover, både av faglært og ukvalifisert arbeidskraft. Så langt har det imidlertid kommet få faglærte helsearbeidere til Norge. Dette notatet ser på hvordan innvandringspolitikk på nasjonalt og EU-nivå påvirker faglærte innvandreres adgang til vertslandenes arbeidsmarked, og det rapporteres fra en undersøkelse blant deltakerne som ble rekruttert fra Polen til Norge gjennom det internasjonale helserekrutteringsprogrammet 2001–2003.

  • Publisert: 21. januar 2006
  • Ordrenr. 10017
  • ISBN
    ISSN 0804-5135
Last ned publikasjonen