Fafo-notater

Rapportsøk

«Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Lise Lien

Fafo-notat 2013:02

Nettutgave

Prosjekt: Saman om ein betre kommune

Forskere på Fafo: Lise Lien

Saman om ein betre kommune er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet (2012–2015) gir støtte til lokale prosjekter og tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10168