Fafo-notater

Rapportsøk

Virksomhetenes seniortiltak
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen

Fafo-notat 2013:01

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Virksomhetenes seniortiltak - har de effekter?, Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Siden avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av partene i arbeidslivet og regjeringen høsten 2001, har forebyggings-, tilretteleggings- og fastholdelsestiltak på arbeidsplassen stått i sentrum for arbeidet med å redusere sykefravær og tidligpensjonering. I dette notatet oppsummeres funnene fra fire artikler som analyserer effekten av slike tiltak.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10167