Fafo-notater

Rapportsøk

Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri

Dag Olberg

Fafo-notat 2016:10

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Dette notatet gir oversikt over nasjonal regulering av daglig og ukentlig arbeidsfri i et utvalg EU-land. Vi undersøker på hvilken måte disse landene har tatt i bruk unntakene som EUs arbeidstidsdirektiv åpner for når det gjelder arbeidstakers rett til daglig arbeidsfri. Oppdragsgiver for prosjektet er Norsk Sykepleierforbund.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10234