Fafo-notater

Rapportsøk

Virker tiltakene?
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering

Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2016:12

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Virker tiltakene?

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10236