Skip to main content
  • Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)

Alle vet jo at ...

Rapport om sykelønn og sykefravær

  • Fafo-rapport 119
  • Fafo-rapport 119

I denne rapporten gjennomgås tilgjengelig informasjon om årsaker til sykefravær og utformingen av sykelønnsordningen i Norge og i andre land. Med utgangspunkt i en slik kunnskapsstatus reises spørsmål om hva som er de relevante problemstillingene når man drøfter så vel endringer i ordningene som tiltak for å få ned sykefraværet. Prosjektet er finansiert av LO.

  • Publisert: 16. januar 1991
  • Ordrenr. 119

Fafo-forskere