Fafo-rapporter

Rapportsøk

Alt til noen eller noe til alle
Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet

Bård Jordfald

Fafo-rapport 447

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Rapporten gir en bred beskrivelse av de lokale forhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2002. Spesielt er det lagt vekt på kriteriene som de lokale partsrepresentantene mente burde gi uttelling og som faktisk ga uttelling i den lokale lønnsdannelsen.

I tillegg rettes søkelys på hvilken fordelingsprofil de lokale partene i staten foretrekker, vi tar temperaturen på forhandlingsklima og ser nærmere på hvordan pengene ble fordelt mellom de statstilsatte og deres organisasjoner.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 447

Kortversjon