Fafo-rapporter

Rapportsøk

Alt til noen eller noe til alle. Kortversjon

Bård Jordfald

Fafo-rapport 452

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Denne rapporten presenterer de mest sentrale temaene fra et forskningsprosjekt om den lokale lønnsdannelsen i det statlige tariffområdet. Med utgangspunkt i de lokale forhandlingene høsten 2002 ser vi nærmere på lokale tillitsvalgte og arbeidsgiveres synspunkter på kriteriene som legges til grunn for lokale lønnstillegg, hvordan de lokale partene mener fordelingen bør være og

Utgitt: 2004 Id-nr.: 452

Hovedrapport