Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ambivalent Hospitality

Mona Christophersen, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes

Fafo-report 2013:48

Nettutgave

Forskningstema: Vold og konflikter, Midtøsten og Nord-Afrika

Forskere på Fafo: Åge Arild Tiltnes, Mona Christophersen

Rapporten «Ambivalent gjestfrihet» undersøker hvordan syriske flyktninger og libanesere håndterer utfordringene som følger med den syriske flyktningstrømmen til Libanon. Mer enn to år inn i den syriske konflikten, har Libanon mottatt det største antallet syriske flyktninger i regionen. Mangelen på offisielle flyktningleirer gjør at syrerne bosetter seg over hele landet hvor de er avhengig av UNHCR, lokale bistandsorganisasjoner og egne strategier for å overleve.

Fafos etnografiske feltarbeid i sunnilandsbyen Bebnine og en nasjonal meningsmåling viser at libanesiske holdninger til syriske flyktninger er preget av ambivalens. Vertssamfunnene har på den ene siden vist stor gjestfrihet og fortsetter å absorbere flyktninger. Samtidig skaper økt konkurranse på arbeidsmarkedet og en oppfatning om særbehandling av syriske flyktninger fordommer og økte sosial spenninger.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20338