Skip to main content
  • Fafo-report 2013:48
  • Mona Christophersen, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes

Ambivalent Hospitality

  • Fafo-report 2013:48
 

Rapporten «Ambivalent gjestfrihet» undersøker hvordan syriske flyktninger og libanesere håndterer utfordringene som følger med den syriske flyktningstrømmen til Libanon. Mer enn to år inn i den syriske konflikten, har Libanon mottatt det største antallet syriske flyktninger i regionen. Mangelen på offisielle flyktningleirer gjør at syrerne bosetter seg over hele landet hvor de er avhengig av UNHCR, lokale bistandsorganisasjoner og egne strategier for å overleve.

Fafos etnografiske feltarbeid i sunnilandsbyen Bebnine og en nasjonal meningsmåling viser at libanesiske holdninger til syriske flyktninger er preget av ambivalens. Vertssamfunnene har på den ene siden vist stor gjestfrihet og fortsetter å absorbere flyktninger. Samtidig skaper økt konkurranse på arbeidsmarkedet og en oppfatning om særbehandling av syriske flyktninger fordommer og økte sosial spenninger.

  • Publisert: 15. mars 2013
  • Ordrenr. 20338
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0060-7 (paper edition)ISBN 978-82-324-0061-4 (web edition)ISSN 0801-6143