Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidsmiljø i Norge
LOs arbeidsmiljøundersøkelse

Tom Christian Pape

Fafo-rapport 149

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Rapporten gir en bred presentasjon og illustrasjon av arbeidsmiljøet i norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Den er basert på en stor undersøkelse blant ansatte, tillitsvalgte og ledere i virksomhetene. Rapporten beskriver ulike sider ved arbeidet som det fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøet, arbeidstidsordninger, lønnssystemer og det lokale miljøarbeidet. Dette er forhold som varierer i norsk arbeidsliv, og rapporten beskriver også noen av de konsekvensene som følger i kjølvannet av forskjeller i arbeidsmiljøet.

Rapporten er skrevet for dem som er interessert i arbeidsmiljøet: for tillitsvalgte, for ”vanlige ansatte” og for dem som arbeider med arbeidsmiljøspørsmål fra andre ståsteder. Forhåpentlig kan den fungere som et oppslagsverk for et bredt publikum.

Prosjektet er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge.

Utgitt: 1993 Id-nr.: 149