Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidstid og fleksibilitet i arbeidslivet

Thore K. Karlsen

Fafo-rapport 089

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Utgitt: 1989 Id-nr.: 089