Fafo-rapporter

Rapportsøk

Deltakende innovasjon
Medarbeideres innovasjonsaktivitet i fem bedrifter i Buskerud

Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen

Fafo-rapport 2010:43

Nettutgave

Deltakende innovasjon forstås som et resultat av inkluderende og systematisk arbeid i virksomheters innovasjonsprosesser. Formålet er å stimulere og fange opp ansattes ideer og forslag til forbedringer, samt å implementere disse i virksomheten. Denne rapporten baserer seg på en studie der om lag halvparten av 1100 ansatte i fem industribedrifter i Buskerud har svart på spørsmål om sin deltakelse i innovasjon.
Resultatene viser:
• Åtte av ti svarer at de liker å arbeide med forbedringer på jobben.
• Fire til fem av ti svarer at de har fremmet forslag eller ideer til forbedringer eller endringer på jobben.
• Lederes oppfølging sammen med muligheten til å utvikle ideer betyr mest for å stimulere ansattes innovasjonsaktivitet.
• Om lag 30 prosent melder at bedriften ikke har virkemidler for å stimulere til innovasjon, noe som tyder på at det fins et potensial for mer deltakende innovasjon.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20187