Fafo-rapporter

Rapportsøk

Det kom som et sjokk ...
Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner

Torunn Olsen

Fafo-rapport 095

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utgitt: 1990 Id-nr.: 095