Fafo-rapporter

Rapportsøk

Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse

Anna Hagen og Sveinung Skule

Fafo-rapport 461

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Hvor velfungerende er det norske kompetansemarkedet?
Formålet med denne rapporten er å gi en bred oversikt over ulike sider ved det norske kompetansemarkedet, og identifisere de viktigste utfordringene i ulike deler eller «segmenter» av dette markedet. Rapporten tar særlig for seg etterspørselssiden av kompetansemarkedet og undersøker hvordan individrelaterte og virksomhetsrelaterte faktorer påvirker kompetansebehov, etterspørsel og deltakelse, og hvilke forhold som hindrer deltakelse i ulike former for kompetanseutvikling.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 461