Skip to main content
  • Kaja Reegård og Roland Mandal

Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser

Sluttevaluering

  • Fafo-rapport 2010:23
  • Fafo-rapport 2010:23
I denne rapporten evalueres direktoratenes ettårige trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelser. Programmet ble initiert av Helsedirektoratet og driftet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Målet med programmet var å tilby kvalifiserte personer med funksjonsnedsettelser ett års relevant arbeidserfaring som trainee i statsforvaltningen for å styrke deres muligheter på arbeidsmarkedet. Videre skulle programmene bidra til å skape oppmerksomhet om personer med funksjonsnedsettelser som arbeidskraftressurs, og samtidig tilføre forvaltningen erfaring med å ha ansatte med ulike former for funksjonsnedsettelser. Vi undersøker trainee-programmets måloppnåelse, og i hvilken grad utformingen og gjennomføringen av programmet har bidratt til å støtte opp under måloppnåelse. Undersøkelsen baserer seg på spørreskjemaundersøkelse og kvalitative intervjuer.
  • Publisert: 19. februar 2010
  • Ordrenr. 20167
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere