Skip to main content
  • Elin Svensen

En voksen krysser sitt spor

Motivasjon for deltakelse i grunnskoleopplæring

  • Fafo-rapport 340
  • Fafo-rapport 340

Rapporten belyser motivasjon for grunnskoleopplæring blant voksne som tidligere har opplevd nederlag i skolesystemet. Bakgrunnen for undersøkelsen er at voksne gjennom kompetansereformen vil få lovfestet rett til grunnskoleopplæring. Gjennom intervjuer med voksne som deltar i grunnskoleopplæring, belyses tidligere skole- og arbeidslivserfaringer, bakgrunnen for ønsket om å delta i opplæring, møtet med skolesystemet i voksen alder, og hvilken hensikt de intervjuede har med å delta i grunnskoleopplæring. Rapporten avdekker fire ulike motivasjonsbegrunnelser.

Det argumenteres for at tiltak som settes i verk for å rekruttere voksne til grunnskoleopplæring, må ta utgangspunkt i at voksne har ulik motivasjon for å delta. For at voksne skal gå tilbake til grunnskoleopplæring i voksen alder, må det skapes, eller være til stede, en gryende motivasjon. Videre må de ha informasjon om tilbudet, de må ha et positivt møte med skolesystemet og en opplevelse av mestring i skolesituasjonen. Rapporten beskriver en gruppe voksne, som etter å ha fått en ny sjanse i skolesystemet, har fått et langt mer positivt syn på skolen enn de opprinnelig hadde.

  • Publisert: 12. februar 2000
  • Ordrenr. 340
Last ned publikasjonen