Fafo-rapporter

Rapportsøk

Er det europeisk standard over norske myndigheter?

Liv Tørres

Fafo-rapport 131

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Dagens utenrikspolitikk er i ferd med å bli morgendagens innenrikspolitikk. Premissene for ivaretakelse av norsk helse, sikkerhet og miljøinteresser legges nå i økende grad i EFs regelverk og i beslutninger fattet i private europeiske standardiseringsorganisasjoner. Samtidig kan vi også være med å påvirke de kravene som stilles der. Denne rapporten retter søkelyset mot norske myndigheters deltakelse, organisering og innflytelse i europeiske fora: er det organisert et norsk apparat som effektivt ivaretar nasjonale interesser?

Utgitt: 1992 Id-nr.: 131