Skip to main content
  • Fafo-rapport 2015:37
  • Sol Skinnarland

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune

  • Fafo-rapport 2015:37
 

I denne rapporten evalueres bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer og nettbaserte spørreundersøkelser til medarbeidere og ledere i kommunen. Følgende problemstillinger belyses:
• Hvordan fungerer bedriftshelsetjenesten i dag?
• Hvilket behov har kommunens ansatte for bedriftshelsetjeneste?
• Er det behov for å gjennomføre endringer i dagens ordning?

  • Publisert: 5. oktober 2015
  • Ordrenr. 20442
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0232-8ISSN 0801-6143

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Bærum kommune, Strategi og utvikling