Skip to main content
  • Line Eldring

Fagforeninger som krysser landegrensene

En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet

  • Fafo-rapport 2015:36
  • Fafo-rapport 2015:36
I 2007 tegnet Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA, Latvias Bygningsarbeiderforbund) og Fellesforbundet en avtale som forplikter partene til et omfattende organisatorisk og faglig samarbeid. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, samtidig som det finnes få eksempler på at det faktisk gjennomføres i praksis. I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan samarbeidsavtalen kom i stand, hvordan samarbeidet har blitt organisert og hvilke resultater det har ført til.
  • Publisert: 23. juni 2015
  • Ordrenr. 20441

Fafo-forskere