Skip to main content
  • Fafo-rapport 2015:36
  • Line Eldring

Fagforeninger som krysser landegrensene

En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet

  • Fafo-rapport 2015:36
 
I 2007 tegnet Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA, Latvias Bygningsarbeiderforbund) og Fellesforbundet en avtale som forplikter partene til et omfattende organisatorisk og faglig samarbeid. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, samtidig som det finnes få eksempler på at det faktisk gjennomføres i praksis. I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan samarbeidsavtalen kom i stand, hvordan samarbeidet har blitt organisert og hvilke resultater det har ført til.
  • Publisert: 23. juni 2015
  • Ordrenr. 20441
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0230-4 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0231-1 (nettutgave)ISSN 0801-6143