Skip to main content
  • Fafo-rapport 209
  • Hanne Bogen

Fagopplæring i kommunesektoren

  • Fafo-rapport 209
 

Denne rapporten tar for seg satsingen på fagopplæring i kommunesektoren. Fagopplæring som opplæringsform har vært mer utbredt i privat enn i offentlig sektor. Fagopplæring kan både innebære kompetanseheving blant ansatte gjennom den såkalte §20-ordningen og opprettelse av lærlingplasser til ungdom. Kommunesektoren har nedfelt en målsetting om å opprette 5000 lærlingplasser hvert år. Rapporten drøfter forhold ved fagopplæringsordningen som blir sentrale ved en kommunal satsing. Den presenterer også resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse som belyser kommunesektorens syn på fagopplæring og hvilke planer man har for en ytterligere satsing.

  • Publisert: 28. januar 1997
  • Ordrenr. 209
  • ISBN
    ISBN 82-7422-172-9
Last ned publikasjonen