Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fortsatt på gyngende grunn
Kontraktører og enmannsfirma i bygge- og anleggsbransjen

Dag Stokland

Fafo-rapport 113

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Kontraktørvirksomheten har vært et stridstema i bygge- og anleggsbransjen på 80-tallet, og saken ble tatt opp på Norsk Bygningsindustriarbeiderforbunds landsmøte i 1982. I forlengelsen fikk man Fafo-rapporten "På gyngende grunn" i 1984, som blant annet dokumenterte omfanget av kontraktørvirksomhet fram til 1983.

Tema for denne rapporten er den videre utvikling av kontraktørvirksomheten på 80-tallet.

  • Har virksomheten økt eller redusert sin andel av den samlede sysselsettingen?
  • I hvilke deler av bransjen er kontraktørvirksomheten mest utbredt?
  • Hvordan fordeler den seg mellom ulike fylker og regioner?

Rapporten beskriver innledningsvis de arbeids- og skatterettslige bestemmelser som avgrenser kontraktørvirksomhet mot næringsdrift.

Utgitt: 1991 Id-nr.: 113