Skip to main content
Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland

Gull eller gråstein

Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene

  • Fafo-rapport 2007:21
  • Fafo-rapport 2007:21

Denne rapporten handler om kommunenes arbeid med å utvikle og sikre den sykepleiefaglige kompetansen i helse- og omsorgstjenestene. Ved bruk av data fra en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og dybdestudier i fem kommuner, beskriver og analyserer vi status og planer for kommunenes rekrutterings- og kompetanseutviklingsarbeid.

  • Publisert: 16. februar 2007
  • Ordrenr. 20021
Last ned publikasjonen