Fafo-rapporter

Rapportsøk

Gull eller gråstein
Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland

Fafo-rapport 2007:21

Nettutgave

Denne rapporten handler om kommunenes arbeid med å utvikle og sikre den sykepleiefaglige kompetansen i helse- og omsorgstjenestene. Ved bruk av data fra en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og dybdestudier i fem kommuner, beskriver og analyserer vi status og planer for kommunenes rekrutterings- og kompetanseutviklingsarbeid.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20021