Fafo-rapporter

Rapportsøk

Handelspolitikk og arbeidstakernes rettigheter

Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior

Fafo-rapport 244

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskjellen mellom arbeidsstandarder i ulike land reiser en rekke spørsmål. Blir våre egne standarder truet av økt import fra disse landene? Gir lave arbeidsstandarder et konkurransefortrinn som gjør at land med bedre arbeidsvilkår taper i konkurransen? Bør vi akseptere fri handel med slike land, eller begrense handelen med dem, for eksempel ved å innføre sanksjonsmuligheter i Verdens Handelsorganisasjon? Fører økt internasjonal handel til at arbeidsstandardene i ulike land presses nedover av konkurransen, eller er det tvert imot slik at økt handel fører til økonomisk vekst og bedre standarder? LO ba sommeren 1997 Fafo og NUPI om å gjennomføre en utredning om disse spørsmålene. Denne rapporten er et sammendrag av resultatene.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 244