Fafo-rapporter

Rapportsøk

IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering

Bård Jordfald og Dag Olberg

Fafo-rapport 391

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Denne studien sammenfatter resultatene fra et prosjekt om informasjons- og kommunikasjonsteknologisektoren – IKT-sektoren.

Deler av IKT-sektoren har i de siste årene vært igjennom store forandringer, først med kraftig ekspansjon, deretter betydelig avskalling. I rapporten beskrives sysselsetting og bedriftstyper i IKT-sektoren. Videre diskuteres interesseorganisering og avtaleforhold, og et utvalg tema knyttet til organisatorisk arbeidsmiljø – blant annet arbeidstid, selvbestemmelse, kompetanse, mobilitet, samt motivasjons- og belønningsformer.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 391