Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Anbud og arbeidstakerrettigheter
En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg

Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2011:14

Nettutgave

Fører anbudsutsetting og internasjonalisering av det norske arbeidsmarkedet til at arbeidstakerrettigheter kommer under press? På oppdrag av Norsk Arbeidsmandsforbund har dette blitt undersøkt gjennom tre casestudier i bransjene renhold, vakt og anlegg, samt en systematisk innsamling av tillitsvalgtes erfaringer. I denne rapporten presenteres funnene fra undersøkelsen, og vi drøfter hvilke konsekvenser anbudsutsetting har for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Vi ser særlig på hvilke dokumentasjonskrav som stilles, hva slags klausuler som legges inn i kontraktene og hvordan disse eventuelt kontrolleres, hvilke tildelingskriterier som legges til grunn og hvordan dette igjen påvirker arbeidstakernes rettigheter.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20205

238,00 kr